דורך Keren R' Yisrael Ber Odesser

סיפורי מעשיות

Language: Hebrew

געהעריגע פרייז $15.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $15.99
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $15.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $15.99

די דרייצן מעשיות וואס דער רבי האט פארציילט און געהייסן רבי נתן זאל עס אפשרייבן אויך אויף אידיש, כדי פרויען און קינדער זאלן עס אויך קענען לערנען.

די מעשיות זענען מסוגל "אויפצואוועקן א מענטש פון שלאף" דאס הייסט אים ברענגען צום אייבערשטן, אזוי אויך איז עס מסוגל פוקד צו זיין עקרות.

▪️ גרויסע שיינע אותיות.
▪️ מאס: 9.5 ביי 7 אינטשעס.
▪️ הארטע דעקל.
▪️  בלעטער.
  • Rabbeinu Z"L