דורך נקודה טובה

ליקוטי מוהר"ן

Language: Hebrew

געהעריגע פרייז $16.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $16.99
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $16.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $16.99
ספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן
דער הייליגער רבי נתן האט אמאל געזאגט פאר איינעם:
"לערן אסאך ליקוטי מוהר"ן, ווייל א גוף וואס לערנט אסאך ליקוטי מוהר"ן וועלן קיין ווערים נישט קענען צוקומען אין קבר"
▪️ שיינע אותיות, מנוקד.
▪️9.75 ביי 7 אינטשעס.
▪️ הארטע דעקל
  • Rabbeinu Z"L