דורך Keren R' Yisrael Ber Odesser

ליקוטי מוהר"ן עם מפרשים

Language: Hebrew

$25.99 - $42.49
Shipping calculated at checkout.
Size: 10" x 7"
געהעריגע פרייז $25.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $25.99
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $25.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $25.99
ספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן - עם מפרשים
דער הייליגער רבי נתן האט אמאל געזאגט פאר איינעם:
"לערן אסאך ליקוטי מוהר"ן, ווייל א גוף וואס לערנט אסאך ליקוטי מוהר"ן וועלן קיין ווערים נישט קענען צוקומען אין קבר"
▪️ שיינע אותיות, מנוקד.
▪️ 7 ביי 10 אינטשעס, אדער 10 ביי 14 אינטשעס (וועל אויס)
▪️ הארטע דעקל
  • Rabbeinu Z"L