געדולד צו קינדער

Yiddish


Price:
$1.49

Description

דֶער קוּנְטְרֵס גֶעבְּט עֵצֹות אוּן חִיזוּק וִוי אַזֹוי מַצְלִיחַ צוּ זַיין מִיט קִינְדֶער. וִוי אַזֹוי עֶלְטֶערְן דַארְפְן זִיךְ אוּמְגֵיין מִיט דִי קִינְדֶער אֹויף אַ וֶועג אַז זֵיי זָאלְן אֹויפְוַואקְסְן גֶעזוּנְטֶע אוּן עֶרְלִיכֶע קִינְדֶער, זֵיי זָאלְן הָאבְּן זֶעלְבְּס-זִיכֶערְקֵייט, אוּן דִי עֶלְטֶערְן זָאלְן שֶׁעפְּן פוּן זֵיי פִיל אִידִישׁ נַחַת.

▪️ שיינע גרויסע אותיות
▪️ ווייכע דעקל

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

ענליכע אייטעמס

געקוקט לעצטנס