דורך Keren R' Yisrael Ber Odesser

ליקוטי תפילות לזמני השנה

Language: Hebrew

געהעריגע פרייז $15.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $15.99
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $15.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $15.99
סדר הישיבה
Keren Hadfusa Heichal Hakoidesh Breslevסדר הישיבה
תפילות פאר זמני השנה ארויסגענומען פון ליקוטי תפילות געשריבן דורכן הייליגן רבי נתן וואס עפענט אויף דאס הארץ צום אייבערשטן.
ווען מען זאגט די הייליגע תפילות טרעפט מען זיך דערין, און מען גיסט אויס דאס הארץ צום באשעפער, און מען שפירט ווי מען רעדט צו א טאטע, וואס קען מיך העלפן און וועט מיר העלפן. די תפילות זענען געבויעט אויף די תורות פון הייליגן רבין.
▪️ שיינע גרויסע אותיות, מנוקד
▪️ בלעטער
▪️ 7 ביי 5 אינטשעס
▪️ הארטע דעקל
  • R' Nosson Z"L