דורך Oir Hanachal

ספר המידות - אור הנחל

Language: Hebrew

געהעריגע פרייז $14.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $14.99
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $14.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $14.99
ליקוטי עצות
שיחות הר"ן
Oir Hanachalשיחות הר"ן

דער הייליגער רבי האט זיך אויסגעדרוקט אויף דעם ספר:
"דער ספר האט מיר געמאכט פאר א איד"

▪️ גרויסע שיינע אותיות.
▪️ מאס: 9.5 ביי 7 אינטשעס.
▪️ הארטע דעקל.
▪️ 322 בלעטער.
  • Rabbeinu Z"L