דורך Mechon Atzusoi Emunah

מעשה'לעך פאר קינדערלעך קאלארינג בוך #1

Language: Yiddish

געהעריגע פרייז $3.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $3.99
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $3.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $3.99
Mechon Atzusoi Emunahמעשה'לעך לילדים #1
מעשה'לעך לילדים #1
הפצה קארד - אומאן ראש השנה
Keren Hadfusa Heichal Hakoidesh Breslevהפצה קארד - אומאן ראש השנה
שיינע קאלארינג בוך פון די סעריע מעשה'לעך פאר קינדערלעך
קאלארינג בוך ספעציעל געאייגענט פאר אינגע קינדער, באגלייט מיט הערליכע
שיינע גרויסע בילדער געמאלן דורכן מייסטער מעלער יחיאל בלאיש.
▪️ 8.5 ביי 11 אינטשעס.
▪️ ווייכע דעקל.
▪️ 24 בילדער.
▪️ דפוס קרן הדפסה היכל הקודש ברסלב.
  • Breslev Children's Book
  • Rosh Yeshiva Shlit"a