דורך Mechon Atzusoi Emunah

מעשה'לעך פאר קינדערלעך #1

Language: Yiddish

געהעריגע פרייז $8.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $8.99
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $8.99
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $8.99
Keren Hadfusa Heichal Hakoidesh Breslevהפצה קארד - אומאן ראש השנה
הפצה קארד - אומאן ראש השנה
דער ראש ישיבה דערציילט שיינע מעשה'לעך פאר קינדערלעך
פארציילט מיט א געשמאקע שפראך געשריבן דורכן ראש ישיבה, ספעציעל געאייגענט פאר אינגע קינדער, באגלייט מיט הערליכע שיינע גרויסע קאלירטע געמאלענע בילדער געמאלן דורכן מייסטער מעלער יחיאל בלאיש
▪️ שיינע גרויסע אותיות
▪️ 6 ביי 9 אינטשעס
▪️ ווייכע דעקל
▪️ לעמינעיטעד בלעטער
  • Breslev Children's Book
  • Rosh Yeshiva Shlit"a