דורך הוצאת אמונה

ליקוטי עצות

Language: Yiddish

געהעריגע פרייז $30.49
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $30.49
Shipping calculated at checkout.
$0.00 USD

געהעריגע פרייז $30.49
געהעריגע פרייז סעיל פרייז $30.49
Keren R' Yisrael Ber Odesserליקוטי עצות
ליקוטי עצות
ליקוטי תפילות
Keren R' Yisrael Ber Odesserליקוטי תפילות

וואונדערליכע עצות ארויסגענומען פון די ווערטער פון הייליגן רבין אויפצואוועקן א איד צום אייבערשטן


איבער געטייטשט אויף אידיש
געשריבן דורכן הייליגן רבי נתן

▪️ גרויסע שיינע אותיות.
▪️ מאס: 9.75 ביי 7 אינטשעס.
▪️ הארטע דעקל.
▪️  בלעטער.
  • R' Nosson Z"L