Likutei Halachos - Set of 8

Hebrew


Price:
$84.49

Description

ספר הקדוש ליקוטי הלכות
נכתב על ידי הרה״ק רבי נתן מברסלב זי״ע על התגלות נפלאות חידושי תורתו של אדמו"ר רבנו נחמן מברסלב זי״ע, על פי פקודתו ז"ל לרבי נתן שיבאר ויחדש את ארבעה חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך ועניין וטעם בכל הלכה והלכה בדרך חכמת האמת, בדרך חכמה ומוסר השכל ועצות נפלאות ונוראות והתחזקות עצום ונשגב עד אין סוף ואין תכלית, שיתחזק כל אדם להתקרב להשם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה. אשרי שיאחז בהם.
***
ידוע השיחה שאמר מוהרנ"ת ז"ל בשעה שהביאו לו את ספרי השל"ה הקדוש אמרו לו זה ספר "כל בו" שיש בו הלכות ודרשות נגלה ונסתר וכו', ענה ואמר "הספר שלי הוא הגן עדן של הקדוש ברוך הוא" כי באמת מי שרגיל בדברי מוהרנ"ת ז"ל לו יש חיות כזו שאי אפשר לתאר כלל, אשרי מי שמתמיד בספרי ליקוטי הלכות. (שו''ת ברסלב חלק ג' מכתב רצ''ד)
▪️ אותיות מאירות עינים, מנוקד.
▪️ בגודל 10 על 7 אינץ'.
▪️ 8 כרכים.
▪️ כריכה קשה.

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed