לוח ברסלב תשפ"ד - לשון הקודש

Hebrew


Price:
$1.99

Description


כל שבוע בדף נפרד.

עם מאמרים נאים ונפלאים ממוהרא"ש זי"ע לפי זמני השנה, המלהב את הלב להקדוש ברוך הוא.

כולל זמני היום (של ברוקלין): עלות, נץ, סו"ז קרי"ש ותפלה (גר"א ומג"א), שקיעה וצאת הכוכבים ר"ת.

שיעורי יומי: בבלי, ירושלמי, תוספתא, נ"ך ורמב"ם.

▪️ אותיות גדולות ומאירות עינים, ומנוקד.
▪️ 4.5 ביי 6 אינטשעס.
▪️ כריכה רכה.
▪️ 116 עמודים.
▪️ דפוס קרן הדפסה היכל הקודש ברסלב.

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed