קיצור שלחן ערוך מנוקד


Price:
$15.99

Description

קיצור שלחן ערוך מנוקד עוז והדר

פסקי משנה ברורה - ומסגרת השולחן

הספר המפורסם והנחוץ קיצור שלחן ערוך מאת הגאון הגדול המפורסם רבי שלמה גאנצפריעד זצ"ל, במהדורה חדשה מפוארת ומאירת עינים, מוגהה בהגהה מדויקת ומתוקנת, בתוספות אלפי מראי מקומות וציונים, פענוח ראשי תיבות וקיצורים, הוספת סימני פיסוק וניקוד, בתוספת כותרת משנה, ובהמעלות רבות נוספות, עם פסקי משנה ברורה.

***

קודם תרגיל את עצמך ללמוד הרבה שולחן ערוך כסדרן, על כל פנים מחבר רמ"א, כדי שתדע איך יהודי צריך להתנהג. ועד שתסיים את זה, יקח הרבה זמן ולכן תעשה לעצמך גם כן סדר בספר "קיצור שולחן ערוך", ושם תמצא תמצית הד' חלקי שולחן ערוך מה שיהודי צריך לדעת איך להתנהג. (שות ברסלב 0855)

Payment & Security

Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed